.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Schematherapie in de groep

Heb je vaak het gevoel dat je in situaties reageert vanuit vroegere ervaringen?

Merk je bij jezelf bepaalde patronen op die voor problemen zorgen in contact met anderen?

Ervaar je dat je gevoelens en gedrag niet zo passen bij het hier en nu maar veel meer gaan over oude pijn en ervaringen?

Wil je in een groep leren om welke patronen het gaat, hoe ze ontstaan zijn en hoe jij hier anders mee om kunt gaan?

Doel/ opzet 

Door bepaalde ervaringen kunnen opvattingen over jezelf ontstaan (schema’s), die ook in je huidige leven veel belemmeringen kunnen oproepen.

Het doel van schematherapie is om de invloed van schema’s op jouw dagelijks leven te verminderen. Er wordt gewerkt met een werkboek en er is ruimte om met en van anderen te leren.

De groep is belangrijk; je leert van elkaar wat wel en niet kan helpen om schema’s te veranderen.

De groep wordt door twee therapeuten begeleid. 

Voor wie? 

Mensen met persoonlijkheidsproblemen. 

Wat heb je nodig om mee te doen? 

Je bent je al bewust van bepaalde patronen in je leven en wil deze graag veranderen.

Je bent niet bang om daarvoor de confrontatie met jezelf aan te gaan. 

Data

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en duurt anderhalf uur. Hij vindt plaats op de maandagmiddag  van 16:30-18:00 uur.

In totaal vinden er 18 bijeenkomsten plaats en twee follow-upsessies. 

Interesse?

Bespreek dit met je behandelaar en neem contact met ons op: Imelle Dohle (06-18667046)  en Esther Derksen (06-21876386)