.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Verslavingszorg

De controle verliezen over je middelengebruik is geen keuze, het besluit nemen je leven weer in eigen handen te willen nemen wel.

 Waar het gebruik van een middel of een bepaalde activiteit eerst onschuldig leek en ontspanning bood, is er een situatie ontstaan waarbij men, zowel met als zonder het middel, een sterk verlaagde kwaliteit van leven ervaart. Mensen met een verslaving voelen zich vaak machteloos, schuldig en schamen zich voor hun gebruik. Dit geldt ook voor hun omgeving. Ook zij voelen de pijn die samenhangt met het verslavingsgedrag.

Het is belangrijk om te weten dat de controle niet meer hebben over je middelengebruik niet iets is waar je om gevraagd hebt. Er hebben meestal verschillende factoren meegespeeld.  Genetische, biologische, sociale en omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in het proces van het verslaafd raken. Een verslaving is een ziekte die goed te behandelen is, als je bereid bent je daarvoor in te spannen.

Voor wie?

Mensen die moeite hebben hun middelengebruik en/of gedrag in de hand te houden en hier last van hebben in hun dagelijks leven. Dit kan zowel op gebied van alcohol, drugs, gokken, internet, games, nicotine, of seksueel gebied liggen.

Hoe?

De GGz Praktijk biedt een therapieaanbod voor mensen met verslavingsproblemen. Elk mens is anders dus elke vorm van verslaving vraagt om een andere aanpak te beginnen met zorgvuldig onderzoek naar de ontstaansfactoren en de klachten. Mensen kunnen inzicht verwerven in het ontstaan van hun klachten en er wordt gewerkt aan het veranderen van patronen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en in stand houden van de klachten. De behandeling richt zich op het versterken van de psychische draagkracht/gezondheid. De onderliggende problematiek is hierbij een belangrijk thema, evenals het verbeteren van de lichamelijke conditie. Tevens wordt aandacht besteed aan sociale factoren zoals werk, gezin, relatie etc.

Wilt u zich aanmelden voor behandeling van uw middelengebruik? Neem Contact op met de GGz Praktijk.