.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Voluit leven

Waarom deze behandeling?

25 % van de volwassen Nederlanders heeft last van psychische klachten zoals angst, piekeren of depressie. Ondanks het gegeven dat de meesten van ons het op materieel gebied goed hebben en er geen ernstige dreigingen zijn zoals oorlog of natuurrampen. Hoe is dit mogelijk? En nog belangrijker: wat kan je eraan doen?

Uitgangspunt bij deze behandeling is dat de kern van het probleem zit in het verzet tegen de pijn in ons leven en dat een oplossing de volgende pijlers bevat:

 • Laat belemmerende overtuigingen los

 • Geef je verzet tegen psychisch leed op

 • Leer om op te merken wat er in je omgaat en je hiermee te verbinden

 • Probeer te ontdekken wat je echt belangrijk vindt en maak dat de basis van je handelen

Achtergrond behandelingaanbod

Het traject bestaat uit twee onderdelen: vier groepsbijeenkomsten onder begeleiding van twee therapeuten. Daarnaast werkt ieder groepslid zelfstandig via de computer ( eHealth) Tijdens de bijeenkomsten wordt stil gestaan bij de ervaringen van de deelnemers bij de online lessen. Daarnaast worden ervaringsgerichte oefeningen aangeboden ter verdieping van het leerproces.

Dit behandelaanbod  is gebaseerd op ACT (acceptatie en commitmenttherapie). ACT gaat ervan uit dat de wil en de acceptatie om positieve EN negatieve emoties te ervaren onmisbaar zijn voor een goede balans en een bevredigend leven.

Voor wie

Voor mensen met spanning,- angst,- en depressieve klachten die gemotiveerd zijn voor verandering en bereid zijn te kijken naar hun eigen aandeel.

Wat wordt geleerd/ ontdekt

 • In het hier en nu zijn

 • Een oordeelvrije houding

 • Herkennen belemmerende gedachten en gewoonten

 • Herkennen wat jou goed doet en wat jij belangrijk vindt

 • Aandacht richten op dat wat het leven zin geeft en dit in daden omzetten

Praktische informatie

 • Negen weken zelfstandig werken (onlinewerkboek)

 • Vier bijeenkomsten van 1,5 uur op maandagen tussen 9.00 uur en 10.30 uur.

Data: 2 en 23 nov, 14 dec en 5 jan

 • Groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers

 • Geschikt voor zowel basis GGz ( alle productgroepen)  als S GGz

Benodigdheden

 • Aanschaf online module Voluit leven à € 29,50 ( informatie hierover volgt tijdens eerste bijeenkomst)

 • Makkelijk zittende kleding, matje of slaapzak, dikke sokken

Begeleiding; Marianne Houben ( psychomotorisch therapeut) en Imelle Dohle (Muziektherapeut en dramatherapeut)