Behandelvormen

We hebben verschillende behandelvormen. We leggen ze graag aan u uit. Soms melden u zich voor een bepaalde behandeling, zoals schematherapie. Na een intake kan het dan toch zo zijn dat deze behandeling niet de beste aanpak voor uw probleem is. We leggen u dan in het Keuzegesprek ook andere opties voor. Samen besluiten we dan wat voor u het beste kan werken.

E-Health

keyboard_arrow_down

We starten graag zo snel mogelijk na uw aanmelding met E-Health. Dit helpt u meer grip te krijgen op uw klachten. We gebruiken hiervoor behandelmodules met filmpjes, uitleg en oefeningen. U kunt vanuit uw eigen huis, op uw eigen computer (of telefoon, tablet of laptop) hiermee werken. Het voordeel hiervan is dat u op precies het moment dat u daaraan behoefte heeft ondersteund wordt in uw weg naar herstel.

Psycho-educatie

keyboard_arrow_down

Nadat een diagnose gesteld is krijgt u informatie toegestuurd over uw aandoening. Dit zijn folders en vaak ook filmpjes. Hierna heeft u twee sessies met een hulpverlener om deze informatie te bespreken. Belangrijk is dat u goed weet wat uw aandoening inhoudt. Op die manier kunt u zelf al veel doen in het herkennen en aanpakken van uw klachten. Uw naaste is ook altijd welkom bij deze gesprekken als u dat graag wilt.

Barlow

keyboard_arrow_down

Barlow is een compleet programma om te werken aan emotieregulatie. U leert:

- emoties en gedrag in specifieke omstandigheden te herkennen en registreren
- emoties en bijbehorende lichamelijke gevoelens zelf op te wekken
- emoties onder controle te krijgen
- automatische gedachten op te merken en te onderzoeken
- strategieën voor emotievermijding te herkennen
- de confrontatie met ongemakkelijke situaties en emoties aan te gaan

Vaktherapie / Muziektherapie

keyboard_arrow_down

Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek of bewegingsoefeningen. U doet verschillende ervaringen op tijdens de behandeling. Deze ervaringen leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die u in uw dagelijkse leven kunt toepassen. Het gaat om emotionele vaardigheden, cognitieve vaardigheden en sociale vaardigheden.

Lees meer...

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

keyboard_arrow_down

CGT is een actieve en doelgerichte behandeling. U gaat samen met uw behandelaar uw eigen gedrag en gedachten onderzoeken. Deze therapie werkt goed bij veel psychische problemen. CGT maakt de kans ook kleiner dat uw klachten (na een behandeling) terugkomen. Via oefeningen leert u anders te denken en te doen. Dit vermindert de klachten. Ook krijgt u handvatten waarmee u problemen in de toekomst beter aankunt. CGT is vooral gericht op het hier en nu.

Minder Piekerengroep

keyboard_arrow_down

Minder piekeren is een groepsmodule waarin u kunt leren hoe u het piekeren achter zich kunt laten. In de groepsbehandeling krijgt u informatie over piekeren en technieken om het piekeren te stoppen. Daarbij horen ook oefeningen voor thuis. De behandeling is bedoeld voor mensen die overmatig piekeren en hier graag wat aan willen veranderen.

Exposure

keyboard_arrow_down

Exposure is een therapie die bij verschillende aandoeningen toegepast kan worden. Vooral binnen de angstklachten is exposure een veelgebruikte therapie. Exposure betekent blootstelling. In het geval van angst: blootstelling aan dat waar iemand bang voor is.

EMDR

keyboard_arrow_down

EMDR is een traumabehandeling. Dit kan door een behandelaar gegeven worden. Maar de behandeling is ook mogelijk via Virtual Reality.

Lees meer...

Psychotherapie

keyboard_arrow_down

Psychotherapie is een gespreksbehandeling voor meerdere aandoeningen. De gesprekken tussen cliënt en de psychotherapeut staan centraal.

Lees meer...

Levenskunstgroep

keyboard_arrow_down

In plaats van een groep waarmee  je jezelf kunt verbeteren, is het een groep waarbinnen je leert te “ont-beteren”. Levenskunst is eerder het loslaten van bepaalde patronen dan je zelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen. Het gaat om ruimte maken, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Dan komt er ruimte voor inspiratie, levensvreugde en groei. 

Start en contactpersonen

AFT groep

keyboard_arrow_down

De AFT groep is een vorm van ontdekkende groepspsychotherapie gericht op het stil staan bij de innerlijke beleving. In de AFT groep is het de bedoeling dat u uw eigen gevoelens leert kennen. Ook gaat u begrijpen wat maakt dat u ze op een bepaald moment in de groep voelt. U krijgt inzicht in de angst om gevoelens te uiten en wat u doet om je gevoelens voor uzelf en de ander verborgen te houden.  Met hulp van de groepsleden en groepstherapeuten gaat u deze angst leren trotseren. De groep wordt door twee therapeuten begeleid. 

Schematherapie

keyboard_arrow_down

Door bepaalde ervaringen kunnen opvattingen over uzelf ontstaan (schema’s), die ook in het huidige leven veel belemmeringen kunnen oproepen. Het doel van schematherapie is om de invloed van schema’s op uw dagelijks leven te verminderen. We vinden het heel belangrijjk de schematherapie in een groep te geven. U leert dan van elkaar wat wel en niet kan helpen om schema’s te veranderen. De schemagroep wordt door twee therapeuten begeleid.

Lees meer...

GIT-PD Groep

keyboard_arrow_down

De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een behandelgroep voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling bestaat uit de werkzame onderdelen van onder andere AFT en Schematherapie. Dit wordt aangevuld met praktijkkennis van cliënten, naasten en hulpverleners. De groep is door twee therapeuten begeleid.

Intensieve Traumabehandeling

keyboard_arrow_down

De GGz Praktijk biedt Intensieve Traumabehandeling. Deze ambulante therapie is geschikt voor mensen met een (ernstige) PTSS.

Lees meer...

Verwerkingsgroep

keyboard_arrow_down

“We kunnen er niet voor kiezen om een leven te leiden dat vrij is van pijn. Maar we kunnen er wel voor kiezen om vrij te zijn, om te ontsnappen aan het verleden, ongeacht wat ons overkomt, en om dat wat mogelijk is te accepteren.”  Edith Eger, 2021.

Lees meer 

Naar buiten

keyboard_arrow_down

Vanaf 2 juni gaat er iedere vrijdag om 9.30 uur een groep onder begeleiding van Nancy Visser en Gerrit Veen Naar buiten.

Om fysiek en mentaal gezond te kunnen zijn is buitenlucht heel belangrijk. Er worden op de vrijdag wisselende uitstapjes de natuur in gemaakt. Onderweg wordt er soms wat verteld over de natuur die we tegenkomen. Natuurlijk mag er gepraat worden, maar dat hoeft niet. Het is geen gesprekstherapie. 

Voor veel mensen (denk aan mensen met een depressie of angstklachten) kan Naar buiten wel een belangrijk onderdeel van de therapie zijn. 

We gaan samen de natuur in en hebben aandacht voor wat we daar zien. Het is geen gesprekstherapie: je hoeft niet te praten (maar dat mag natuurlijk wel). Iedereen die mee wil gaan is welkom. Je behandelaar kan je aanmelden.

Lees meer

 

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken