Missie en visie GGz Praktijk

Missie GGz Praktijk

De GGz Praktijk is een ambulant GGz behandelcentrum. We bieden zowel kort- als langerdurende behandeling aan cliënten met psychiatrische of mildere psychische problematiek vanaf 18 jaar. Behandeling vindt plaats na verwijzing door huis- en/of bedrijfsarts. De GGz Praktijk beschikt over verscheidene specialisten op het gebied van psychische en psychiatrische aandoeningen om te voldoen aan uw hulpvraag. We werken intensief samen in een multidisciplinair team om een optimale en veilige behandeling voor u te realiseren. We bieden op kleinschalig niveau zorg op maat. We werken aan de hand van concrete behandeldoelen. Daarbij zijn uw mogelijkheden ons uitgangspunt. We stellen doelen op waarbij we recht willen doen aan ieders inbreng; uw wensen en behoeften en onze deskundigheid. De in samenspraak opgestelde doelen geven richting aan de behandeling en zijn leidend, dynamisch en verdiepend.

We streven naar minimale wachttijden. Als u een specifieke hulpvraag heeft die binnen de GGz Praktijk niet behandeld kan worden, helpen wij u met een gerichte doorverwijzing naar één van onze collegae uit ons netwerk.

Binnen de GGz Praktijk willen wij met u op een open en gelijkwaardige manier samenwerken aan een behandeling die bij u past. Binnen de behandeling achten wij respect, betrokkenheid, humor, deskundigheid, veiligheid en enthousiasme als zeer belangrijk voor deze samenwerking.

Visie GGz Praktijk                               

De GGz Praktijk biedt een transparant, evidence- en practice-based behandelaanbod aan volwassenen vanaf 18 jaar met enkelvoudige psychische tot complexe psychiatrische problematiek. In onze praktijk wordt dit behandelaanbod uitgevoerd door gespecialiseerde en daarvoor gekwalificeerde hulpverleners van verschillende disciplines. Expertise op zowel het gebied van diagnostiek als behandeling staat bij ons hoog in het vaandel.

De GGz Praktijk wil bekend staan bij zowel verwijzers en cliënten als bij zorgverzekeraars als een betrouwbare partner, waar volwassenen met psychische en psychiatrische problemen persoonlijk, deskundig en veilig behandeld worden. De GGz Praktijk is alert op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We kunnen flexibel op individuele vragen inspelen. De beschikbare tijd wordt optimaal en rechtstreeks besteed aan effectieve en goede zorg voor de cliënt. We besteden minimaal tijd en geld aan overhead. We werken volgens de huidige richtlijnen, u treft bij ons geen bureaucratie en rigide protocollen. We zijn gericht op snelle en correcte communicatie waarbij we laagdrempelige en effectieve overlegstructuren hanteren. De GGz Praktijk streeft ernaar een prettige werkplek te zijn. We hechten waarde aan een veilige werksfeer waarin we op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten en grenzen en waarin genoeg vertrouwen heerst om elkaar aan te spreken. We sporen elkaar aan en inspireren tot deskundigheid en scherpte, vanuit onze wens om een optimaal behandelklimaat te realiseren. Bij de GGz Praktijk bieden we opleidingen aan in een veilig en tegelijkertijd uitdagend leerklimaat.

                                                     

                 

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken