.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering
6-04-2016

Ontwikkeling


De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

Doel is dat er vanaf 2019 een nieuw systeem is voor de vergoeding van behandelingen.  

We willen komen tot een bekostiging die gebaseerd is op de zwaarte van de zorg. De diagnose zal dan niet langer de basis vormen van vergoeding. Het zal duidelijker worden voor patienten, hulpverleners en zorgverzekeraars welke zorg nodig was en geboden is. De vergoeding wordt daarmee duidelijker en herkenbaarder. Ook zal het minder tijd kosten dan nu het geval is, de administratieve last zal afnemen.

Vanaf mei 2016 werken we ook mee aan een pilot. Dit heeft voor patienten geen gevolgen. Ook is privacy niet in het geding. Naam, diagnose of andere persoonlijke gegevens zal hiervoor niet gebruikt worden.

We vinden het belangrijk mee te werken aan deze nieuwe bekostiging. We werken graag mee aan een nieuwe ontwikkeling die het geld beschikbaar voor de zorg op een eerlijke en heldere manier verdeelt.

We zullen regelmatig updates op de website plaatsen. Ook kunt u meer lezen op de website van de NZA, http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz