.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Behandelgroep ADHD

Als je de diagnoseADHDkrijgt is het van belangte leren wat dit inhoudten wat dit met jekan doen. In je dagelijks leven loop je tegen een aantal problemen aan, die je veel energie kosten om ze het hoofd te bieden. Ook trekt het een wissel op je naaste omgeving. Daarnaast kan het erg prettigzijn om met anderen ervaringen uit te wisselen. De drie uitgangspunten van deADHD behandelgroep zijn dan ook: voorlichting, behandeling en contact met lotgenoten.

Voor wie

Voor cliënten met ADHD die in behandeling zijn bij de GGz Praktijk.  

Hoe en wat

De behandelgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten. Er zijn maximaal 8 deelnemers in de groep.De groep wordtbegeleid door twee hulpverleners. Tijdens de bijeenkomsten geven we voorlichting over ADHD (symptomen, oorzaken, beloop, medicatie) en maken een start met de behandeling op de kernsymptomen van AD(H)D, namelijk het aandachtstekort (afleidbaarheid) en/ of hyperactiviteit en impulsiviteit. Er is gelegenheid voor discussie, stellen van vragen en gesprek.

Devolgende themas komen in de bijeenkomsten aan bod:

AD(H)D:wat is het, hoe ontstaat het en wat is de impact voor iemand met ADHD en voor zijn/ haar omgeving? Hoe ga je om met je moeite met organiseren en plannen? En met uitstelgedrag? Wat kan je doen om je minder snel af te laten leiden en je focus te houden bij wat je van plan was te doen?

Er starten regelmatig nieuwe groepen op wisselende dagen en tijden. De groepsbijeenkomst duurt 1,5 uur.