Informatie en informatie

Aanmelden

Aanmelden bij de GGz Praktijk kan via Zorgdomein, telefonisch per (zorg)mail. Jan Tenback wijst de weg. Hij is de eerste aanspreekpunt.

Na aanmelding start u met de Intake Module. Door de Intake Module loopt de intake sneller en beter. We zien u ook graag van harte uit de Intake Module actief te volgen. In dit filmpje zie je hoe dit werkt. Tijdens de wachttijd kunt u al starten met E-Health. U werkt dan al aan uw problemen. U kiest samen met een van onze psychologen een geschikte module. Deze psycholoog begeleidt u ook tijdens de module.

Wie behandelen we niet

We hebben veel mensen met verschillende problemen. Een aantal behandelingen doen we niet. We hebben geen mensen onder de 18 jaar. We bieden ook geen opname. Op deze pagina vindt u meer uitleg. We zullen het met u en uw verwijzer bespreken als we niet kunnen behandelen. Wij doen ons het beste dan een advies om te geven waar u beter terecht kunt.

 Contactgegevens

Wachttijd

(01 maart 2021)

CZ, OHRA en Nationale Nederlanden: we hebben geen contract gesloten met deze verzekeraars. Helaas kunnen we u niet in behandeling nemen.

Wachttijd Basis GGz (vanaf 18 jaar)

De wachttijd voor intake voor de BGGz is 7 weken. De behandeling start direct na uw intake.

Wachttijd Specialistische GGz (vanaf 21 jaar)

De wachttijd voor intake is 13 weken. De behandeling start direct na uw intake.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken na de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

De kosten

Uw behandeling wordt betaald vanuit de zorgverzekeringswet. U hoeft aan ons niets bij te betalen. Wel heb je een eigen risico. Dat moet u elk jaar betalen aan uw zorgverzekeraar als u in behandeling bent bij ons. Als uw behandeling langer dan een jaar duurt moet u dit eigen risico elk jaar betalen.

Sommige aandoeningen vallen niet onder de verzekerde zorg. We vertellen u dit als dit bij u het geval is. Wij geven u dan informatie waar u dan de beste terecht kunt.

Als u een afspraak niet binnen 24 uur afzegt zijn de kosten 65 euro. U betaalt dit zelf, uw verzekeraar vergoedt dit niet.

Leren

De GGz Praktijk leert graag wat de beste behandelingen zijn. We leren dat uit boeken. Maar ook leren we graag van u. Omdat de GGz Praktijk simpel georganiseerd is, hebben we veel tijd voor diagnostiek en behandeling. Alles wat we leren leggen we op slimme manieren enorm. We hebben onnodige vergaderingen door Kennisspiralen vervangen. We komen dan bij elkaar en delen onze kennis met elkaar. Hierin leren we allemaal wat een van ons van u leerde.

GGz Praktijk Eenvoudige Stijl

Per januari 2021 zijn we gestart met de GGz Praktijk Eenvoudige Stijl. We zijn nog druk bezig om te leren hoe we dingen kunnen maken. Heeft u tips van adviezen voor ons: dan horen we dat heel graag. Doen we iets wat u onnodig vindt? Of kan het zijn dat je echt handiger gebogen? Laat de svp aan ons weten. We leren hier graag van!

 

Cliëntenraad

Bij alles wat we doen houden we de leden van de Cliëntenraad scherp. Ze geven ons vaak advies: van we hier nu om vragen van niet. Zo blijven we leren hoe we het beste kunnen handelen.

Als u vragen heeft over uw behandeling, kunt u contact opnemen met hen opnemen. Als je ervaring hebt met de GGz Praktijk waar je vragen hebt bij dan horen zij dit graag. De Cliëntenraad kan u helpen met twee dingen. Als eerste wijzen u de weg in onze organisatie. Als tweede stellen ze kritische vragen aan de Raad van Bestuur over wat ze horen. Ze nodigen u van harte uit contact met hen op te nemen: clientenraad@ggzpraktijk.nl

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Kleine organisaties
Meer over onze kwaliteitskeurmerken