Praktisch

Aanmelden

De huisarts kan u aanmelden bij de GGz Praktijk via Zorgdomein, telefonisch of per (zorg)mail. Jan Tenback wijst de weg. Hij is het eerste aanspreekpunt.

Na aanmelding start u met de Intake Module. Door de Intake Module loopt de intake sneller en beter. We nodigen u dan ook graag van harte uit deze Intake Module actief te volgen. Tijdens de wachttijd kunt u al starten met E-Health. U werkt dan al aan uw problemen. U kiest samen met een van onze psychologen een geschikte module. Deze psycholoog begeleidt u ook tijdens de module.

Wie behandelen we niet

We behandelen veel mensen met verschillende problemen. Een aantal behandelingen bieden we niet. We behandelen geen mensen onder de 18 jaar. We bieden ook geen opname. Op deze pagina vindt u meer uitleg. We zullen het met u en uw verwijzer bespreken als we niet kunnen behandelen. Wij doen ons best dan een advies te geven waar u beter terecht kunt. 

We werken samen met een groot aantal organisaties in de regio. U leest daar meer over in onze kwaliteitsstatuut.

 Contactgegevens

Wachttijd

(1 mei 2023)

Het onderscheid tussen Basis GGz en Specialistische GGz bestaat officieel niet meer. Toch houden we voor het gemak deze indeling nog aan. 

Wachttijd kortdurende, generalistische GGz (vanaf 18 jaar)

De wachttijd voor de intake is 8-10 weken. Behandeling vindt aansluitend plaats. Voor behandeling is er geen aparte wachttijd. 

Wachttijd Specialistische GGz (vanaf 21 jaar)

De wachttijd voor de intake is 8-10 weken. Behandeling vindt aansluitend plaats. Voor behandeling is er geen aparte wachttijd. 

U kunt altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. Binnen 10 weken na de intake moet de behandeling gestart zijn. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

De kosten

Uw behandeling wordt betaald vanuit uw basisverzekering. U hoeft aan ons niets bij te betalen. Wel heeft u een eigen risico. Dat moet u elk jaar betalen aan uw zorgverzekeraar als u in behandeling bent bij ons. Als uw behandeling langer dan een jaar duurt moet u dit eigen risico elk jaar betalen. In januari 2022 kreeg de GGz een nieuwe bekostiging. Dit kan voor sommige cliënten effect hebben op het eigen risico. U leest er hier meer over. 

Sommige aandoeningen vallen niet onder de verzekerde zorg. We vertellen u dit als dit bij u het geval is. Wij geven u dan informatie waar u dan het beste terecht kunt.

Als u een afspraak binnen 24 uur afzegt brengen we een deel van de kosten bij u in rekening, namelijk 65 euro. Uw verzekeraar vergoedt dit niet. U moet dit dus zelf betalen. Het overige deel van de kosten betalen wij voor u. We willen u vragen dit zoveel mogelijk te voorkomen. 

Soms duurt een gesprek wat langer, soms wat korter dan gepland. Wij gebruiken hiervoor het systeem Planning = Realisatie. Dit betekent dat we zoveel mogelijk de geplande tijd laten staan, ook al wijkt de werkelijke tijd iets af. Alleen als een gesprek meer dan 15 minuten afwijkt van de planning passen we de geregistreerde tijd aan. 

Leren

De GGz Praktijk leert graag wat de beste behandelingen zijn. We leren dat uit boeken. Maar ook leren we graag van u. Omdat de GGz Praktijk simpel georganiseerd is, hebben we veel tijd voor diagnostiek en behandeling. Alles wat we leren leggen we op slimme manieren enorm. We hebben onnodige vergaderingen door Kennisspiralen vervangen. We komen dan bij elkaar en delen onze kennis met elkaar. Hierin leren we allemaal wat één van ons van u leerde.

Duurzaamheid

De zorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Daarom doet ook de GGz Praktijk mee aan de Green Deal Zorg. Als deelnemer verduurzamen we de zorg door de C02-uitstoot terug te dringen. Een belangrijk doel is het creëren van een leefomgeving in en buiten de GGz Praktijk die de gezondheid bevordert.

We doen dit op verschillende manieren. Zo kiezen we locaties dicht bij het openbaar vervoer. We gebruiken Ledverlichting met bewegingsdetectoren. We kopen groene stroom in. We gebruiken Fairtrade koffieproducten. We maken waar mogelijk gebruik van leveranciers met elektrisch vervoer. We scheiden afval. We stimuleren wandelen en fietsen om binnenstedelijke verplaatsing met de auto door medewerkers tegen te gaan. We schaffen hiervoor bedrijfsfietsen aan. Heeft u ideeën wat we meer kunnen doen? We horen dat graag!

 

Cliëntenraad

Bij alles wat we doen houden de leden van de Cliëntenraad ons scherp. Ze geven ons vaak advies: of we hier nu om vragen of niet. Zo blijven we leren hoe we het beste kunnen handelen.

Als u vragen heeft over uw behandeling, kunt u contact met hen opnemen. Als u ervaring heeft met de GGz Praktijk waar u vragen bij heeft dan horen zij dit graag. De Cliëntenraad kan u helpen met twee dingen. Als eerste wijzen ze u de weg in onze organisatie. Als tweede stellen ze kritische vragen aan de Raad van Bestuur over wat ze horen. Ze nodigen u van harte uit contact met hen op te nemen:

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken