.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis?

Cliënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben last van wisselende stemmingen. Zij hebben vaak op veel gebieden van hun leven problemen, met name in relaties met andere mensen. Ze weten vaak niet precies wie ze zijn en wat ze willen, en gedragen zich impulsief. Woede-uitbarstingen en crises komen veel voor. Vaak weten mensen met een BPS niet waarom hun stemmingen zo onverwacht omslaan. Relatief kleine aanleidingen kunnen soms grote gevolgen hebben en aanleiding zijn tot grote angsten of woede. Hoewel veel cliënten met een BPS intelligente en creatieve mensen zijn, slagen ze er veelal niet in hun talenten voldoende te ontplooien. Niet zelden hebben ze hun opleidingen niet afgemaakt en werken ze niet of beneden hun niveau. Ze lopen een risico zichzelf te beschadigen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een zelfmoordpoging hoger is dan bij cliënten met een andere persoonlijkheidsstoornis. In een poging om hun heftige gevoelens te verminderen misbruiken ze soms middelen zoals alcohol en/of drugs.

Welke behandelmogelijkheden biedt de GGz Praktijk?

Naast het volgen van individuele gesprekstherapie kun je Schematherapie volgen. Muziek Therapie biedt op een nonverbale manier de mogelijkheid om aan emotieregulatie te werken. Clienten met relatieproblematiek kunnen behandeling met hun partner volgen door middel van .

Hulp voor familie en partners
 
De naastbetrokkenen van mensen met een borderline persoonlijkheidssstoornis kunnen eveneens begeleiding krijgen. Het is bekend dat deze groep grotere kans maakt zelf psychische problemen te ontwikkelen. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat het volgen van een cursus, gericht op de omgang met degene met borderline, niet alleen een vermindering van de lasten van de betrokkene biedt, maar ook een verbetering in de situatie van degene met borderline. Dit is zowel individueel als in groepsverband mogelijk.
 
Samen op zoek
 
Voor de bovenstaande mogelijkheden geldt; bespreek je wensen met een van de hoofdbehandelaren en stel met hen een programma op jouw maat samen. Zij zullen je helpen een zo optimaal mogelijk programma te bieden, waarbij jouw wensen en ervaringen gecombineerd met onze deskundigheid centraal staan. 
 
Meer informatie of aanmelden? Neem Contact op met de GGz Praktijk.