.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Hans, Knegtering, Bewegingstherapeut

IBT is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. Lichaamsgerichte psychotherapie wil zeggen dat door een combinatie van gesprekken en oefeningen de samenwerking tussen lichaam en geest wordt bevorderd. Zowel lichamelijke klachten als psychische klachten kunnen door deze aanpak verbeteren. Bij IBT gaan de gesprekken veelal over het ontdekken van patronen uit heden en verleden die klachten in stand houden. De oefeningen zijn bedoeld om het eigen gevoelsleven te verduidelijken. Daardoor wordt het ook makkelijker de eigen kracht te gebruiken. Deze kracht is nodig om vanuit inzicht tot een verbeterd evenwicht te komen. Aldus komen denken, voelen en handelen (weer) op één lijn.

Voor wie?

In zijn algemeenheid is bewegingstherapie geschikt voor mensen die willen werken aan gedragsverandering om hun leven beter in balans te brengen. Dat gaat bijvoorbeeld over het beter herkennen van en luisteren naar je eigen behoeften en mogelijkheden, beter opkomen voor jezelf, duidelijker communiceren, beter ontspannen en handelen vanuit meer zelfvertrouwen.

Wanneer mensen dit onvoldoende doen dan ontstaan er klachten die wijzen op een verstoord evenwicht. Dit kan zich uiten als

* fysieke klachten zoals pijn en /of vermoeidheid zonder duidelijke medische oorzaak

* psychisch klachten door bijvoorbeeld somberheid, angst of overmatig gebruik van middelen of

* sociale problemen, bijvoorbeeld door conflicten op het werk of in de relaties.

Wanneer u zich op een of andere manier in bovenstaande herkent is IBT wellicht iets voor u.

Wilt u zich aanmelden voor Bewegingstherapie? Neem Contact op met de GGz Praktijk.

U kunt informatie opvragen bij Hans Knegtering. Hans Knegtering bereikt u via 06-22509286 of