Hoe werken we

Hoe werken we

Na de intake bij Center zijn er drie mogelijkheden bij de GGz Praktijk: Realiseren, Exploreren en Netwerken.
In het Keuzegesprek leggen we u de mogelijke keuzes voor. U wordt geholpen hier een goede keuze uit te maken. U hoort dan ook direct wanneer en wat de volgende stap is.

Realiseren

Als we bekend zijn met uw klachten komt u bij Realiseren. We weten dan ook welke behandeling de grootste kans op succes geeft. Dit weten we uit wetenschappelijk onderzoek, of uit ervaring. We zijn erop gericht de behandeling van uw keuze zo goed mogelijk uit te voeren. We passen de behandeling daarom niet steeds aan. Uit onderzoek weten we dat de kans op herstel dan het grootst is.

Als er meer behandelingen mogelijk zijn, helpen we u hieruit te kiezen. Ook vertellen we u wat er gebeurt als u (nog) niet kiest voor behandeling.          

De meeste behandelingen bieden we zelf. Hier vind je een overzicht  van de meest voorkomende behandelingen bij de GGz Praktijk. Als andere organisaties u beter of eerder kunnen helpen vertellen we u dat.

Voor wie

We zijn bekend met uw klachten en er is een behandeling voor bekend met een grote kans op succes. Mogelijk komt u voor het eerst in behandeling. Mogelijk kreeg u al eerder een behandeling die niet goed hielp. Het kan zijn dat u de behandeling met de grootse kans op succes nog niet gevolgd heeft.

Exploreren

Het is nog niet duidelijk wat u heeft. Soms weten we dit wel, maar weten we nog niet welke behandeling kan helpen. We willen meer tijd met u doorbrengen om dingen uit te zoeken. We willen graag met meerdere hulpverleners over uw klachten overleggen. We nodigen u uit om samen met ons te exploreren, te onderzoeken.

U wacht niet tot een hulpverlener tijd voor u heeft. Het team experts zit al klaar en wacht op u. In één tot maximaal drie maandag- of dinsdagmiddagen doen we uitgebreid onderzoek. We vertellen u uiterlijk na drie weken ons advies. Meestal zijn er een paar keuzes. We helpen u dan met het maken van een keuze.

Voor wie

U heeft mogelijk al eerder behandeling gehad die niet goed hielp. Misschien komen uw problemen steeds terug. Het kan ook zijn dat u meer problemen tegelijk heeft. Verschillende organisaties verwijzen dan soms naar elkaar. We geven u en uw huisarts graag advies welke behandeling het best zou zijn om mee te starten.

Netwerken

Soms heeft u hulp nodig. Maar (nog) geen behandeling. U heeft bijvoorbeeld problemen waar een GGz behandeling niet voor helpt. U kunt dan beter herstellen als er (eerst) iets verandert in uw leven. Ervaringsdeskundigen kunnen u hiermee helpen. Zij werken bij ons als herstelcoach. Zij kunnen u in contact brengen met instanties die u kunnen helpen. Mogelijk kunt u ook niet volledig van uw klachten afkomen. Vaak is het wel mogelijk dat u uw leven zo goed mogelijk kunt leven, op de beste manier.

Voor wie

Uw problemen kunnen beter worden als u iets verandert. Als u bijvoorbeeld meer accepteert dat u bent zoals u bent. Soms helpt het als u minder eenzaam bent. Misschien voelt u zich beter bij gezonder eten of drinken. Voor sommigen kan het helpen actiever te zijn. Misschien heeft u na Netwerken nog behandeling nodig. Dat kan altijd als het nodig is. 

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken