Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is het behandelen van psychische stoornissen of levensproblemen door middel van praten. Het is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode. De patiënt en hulpverlener hebben gesprekken met elkaar, om zo gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken te veranderen. Zo kunnen psychische klachten en problemen verminderen of worden opgeheven. 

Vijf aangrijpingspunten voor de behandeling

Bij psychotherapie zijn verschillende aangrijpingspunten mogelijk om de psychische problemen aan te pakken. De meest gebruikelijke aangrijpingspunten zijn: denkpatronen, gedrag, emoties, interpersoonlijke relaties en/of het systeem. Hiermee wordt niet het verklaringsmodel bedoeld voor de onderliggende factoren die de problemen veroorzaken of in stand houden. 

Het accent van de behandeling kan op één of meerdere aangrijpingspunten tegelijkertijd liggen. Daardoor kan het accent van de behandeling per patiënt verschillen.

De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Let op: alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde hulpverlener wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. (Bron: GGZ Standaarden Generieke Module Psychotherapie 28-02-2019)

Bekijk ook de onderstaande YouTube video voor meer informatie: 

Anna Bartak Psychotherapeut: 'samen op zoek zijn, dat is voor mij psychotherapie'

 

 

Naar het overzicht van alle behandelingen