Copyright en Disclaimer

Copyright

De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal, zelftests enzovoorts in deze website zijn wettelijk beschermd en berusten bij de GGz Praktijk. Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de GGz Praktijk. Het enige waarvoor geen toestemming vooraf nodig is, is het aanbrengen van een als zodanig herkenbare link naar de site van de GGz Praktijk.

Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De GGz Praktijk streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website. De GGz Praktijk kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. De GGz Praktijk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. De GGz Praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.

Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken