Vaktherapie / Muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij muziek wordt ingezet bij de behandeling van uiteenlopende psychische klachten. Muziektherapie werkt zowel motiverend, activerend alsook structurerend en inzicht gevend.

U hoeft niet in het bezit te zijn van muzikale vaardigheden of kennis om aan muziektherapie te kunnen deelnemen.

Doelen:

Muziektherapie/vaktherapie richt zich op stoornis overstijgende doelen. In de GGz Praktijk betekent dit dat deze therapievorm bij diverse behandelvragen een doelgroepen kan worden ingezet. Denk hierbij aan:

•        Versterken van autonomie   

•        Reguleren van emoties, impulsen en/of agressie           

•        Reguleren van spanning en leren ontspannen   

•        Assertiviteit    

•        Leren voelen, hanteren en bepalen van grenzen           

•        Verbeteren van lichaamsbeleving    

•        Zelfvertrouwen, zelfbeeld     

•        Verliesverwerking      

•        Sociaal functioneren

 

Er wordt aan bewustwording gewerkt en uitleg gegeven over hoe bijv. emoties, zelfbeeld en disfunctionele patronen werken. Ook worden vaardigheden aangeleerd om de omgang met disfunctionele emoties en overlevingsstrategieën te verbeteren.

Hoe?

Er worden verschillende ervaringsgerichte oefeningen en methodieken ingezet. Denk aan luisteropdrachten, ontspannings- en verbeeldingsoefeningen, werken met symbolen.

Ook kunnen er andere vaktherapeutische interventies toegepast zoals werken met creatieve middelen, rollenspel en psychodramatechnieken.

 

Muziektherapie/vaktherapie is een professie uit de reguliere gezondheidzorg. Ook is muziektherapie klinische en wetenschappelijk onderbouwd. Voor meer informatie zie:

·       Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie https://www.nvvmt.nl/

·       Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen https://fvb.vaktherapie.nl/

 

Naar het overzicht van alle behandelingen