.::Nieuws::.

16-05-2017

Graag horen we uw ervaringen met de GGz Praktijk.

We vinden het belangrijk dat mensen die een behandeling overwegen ervaringen horen van u die hier al in behandeling bent (of bent geweest?). We nodigen u dan ook van harte uit om uw ervaringen met ons op papier te zetten en naar ons te mailen. We plaatsen het graag op onze website.

Alvast hartelijk dank,

Marga Bijma (m.bijma@ggzpraktijk.nl)

 

29-01-2017

Graag komen we in contact met regiebehandelaren in BGGz en SGGz die bij ons willen komen werken.

29-01-2017

Vanaf 6 december j.l. hebben we een nieuwe vestiging aan de Jansbuitensingel 13.

6-04-2016

De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA (op verzoek van het Ministerie van VWS) mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging.

18-01-2016

In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.

1-09-2015

GGz Praktijk en Vriend GGZ hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Buut Vrij project in Arnhem. Het project bestaat uit een netwerk (poule) van geschoolde, ervaringsdeskundige burgers die op aanvraag of afroep worden ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Arnhemse burgers (met psycho/sociale en/of psychiatrische problematiek) en hun mantelzorgers.

2-01-2015

Q aan Z. Nu is Quality aan Zet. Maar ook; nu bent u aan zet!

1-01-2015

Heb u last van lichamelijke klachten die na grondig onderzoek niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden? Bestaan uw klachten langer dan 6 maanden en belemmeren ze u in uw dagelijks functioneren? In dat geval spreken we binnen de gezondheidszorg over SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.HKZ certificering HKZ certificering

Doelgroep en uitsluitingscriteria (wie kunnen we niet in behandeling nemen)

U leest op onze website informatie over diverse behandelingen die we bieden. Een groot deel van de cliënten met psychische en/of psychiatrische problematiek is bij ons welkom na verwijzing door uw huis- en/of bedrijfsarts. We kunnen helaas niet iedereen in behandeling nemen. U leest hier om welke groepen dit gaat, waarom dit is en waar u zich wel aan kunt melden.

De GGz Praktijk behandelt geen:

-Cliënten jonger dan 18 (BGGz)/21 (SGGz) jaar. U kunt zich aanmelden bij de Jeugd GGz. In de Basis GGz behandelen we cliënten vanaf een leeftijd van 18 jaar. In de SGGz behandelen we cliënten vanaf een leeftijd van 21 jaar. Bij complexe problematiek waarvoor SGGz behandeling nodig is kun je behandeling zoeken bij een gespecialiseerde jeugd GGz instelling. 

-Cliënten waarbij de verslavingsproblematiek een grote rol speelt en overige GGz klachten minder belangrijk zijn. Bij middelenmisbruik naast de overige GGz problematiek is behandeling bij ons mogelijk, bij middelenafhandelijkheid die voorop staat kunt u zich aanmelden bij de verslavingszorg.

-Cliënten die GHB gebruiken. We zijn van mening dat dit een opname vraagt. U kunt zich aanmelden bij de klinische verslavingszorg.

-Cliënten die een opname nodig hebben. De GGz Praktijk heeft geen opname mogelijkheid en behandelt alleen ambulant. Doel van de behandeling bij de GGz Praktijk kan wel zijn om opname voorkomend te werken. Als u een opname nodig heeft kunt u zich via uw huisarts aanmelden bij een GGz instelling in uw regio met een opname afdeling.

-Cliënten die last hebben van ernstige agressieproblematiek. Agressie verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Ook vinden wij de veiligheid binnen de GGz Praktijk belangrijk gezien onze kleinschaligheid.

-Cliënten die gedwongen zijn door de reclassering of rechter om een behandeling te ondergaan. De GGz Praktijk behandelt alleen cliënten die hiertoe vrijwillig de keuze maken. De GGz Praktijk heeft geen BOPZ toelating om cliënten gedwongen behandeling te bieden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de forensische GGz.

-Cliënten die bekend zijn binnen een forensisch kader. De ervaring leert ons dat deze behandeling specifieke kennis vraagt waarover wij niet beschikken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de forensische GGz.


Algemeen

We nemen het uitzoeken van wat een goede behandeling voor u is uitermate serieus. Het kan voorkomen dat we u niet kunnen bieden wat u nodig heeft. We zullen dit met u en uw verwijzer bespreken en waar mogelijk advies op maat bieden waar u dan beter terecht kunt.