Team
Marieke Meex
Gz psycholoog
89925083925 
0263709822

Marieke is GZ-psycholoog en is zich bij de GGz Praktijk verder aan het specialiseren tot psychotherapeut. Ze werkt als regiebehandelaar en geeft behandelingen in zowel de Basis- als Specialistische GGZ. In behandeling maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en acceptance and commitment therapie. Centraal in de behandeling staat het samen meer grip krijgen op het leven, vanuit een accepterende houding, met aandacht voor het begrijpen van jezelf en je patronen. Marieke heeft ervaring in het behandelen van angst- en stemmingsklachten, ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek; zowel in groepsverband als individueel. In het verleden werkte ze tevens met patiënten die in aanraking kwamen met justitie.

Therapieën

  • ACT
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
Kwaliteit centraal
De GGz Praktijk heeft een aantal Kwaliteitskeurmerken. Daar zijn we best trots op. We vertellen hier dan ook graag wat meer over.
Geregistreerde CRKBO instellingKeurmerk Basis GGzKeurmerk HKZ Zorg en WelzijnErkend leerbedrijf
Meer over onze kwaliteitskeurmerken